Parkering og heis / ombygging av Kopparen

  • Hovedinngangen til bygget vil bli stengt og innkjøringen til Kopparen foran rådhuset vil dermed også bli stengt.
  • Parkering på byggets nordside har gangadkomst til gangbro på byggets østside via fortau.
  • Parkering i parkeringskjeller har tilkomst til heis og trapperom.
  • Karmøy kommune disponerer også parkeringsplasser ved Coop Extra som kan benyttes ved behov.