Prisliste

Utdatert prisliste

Oppdatert 21. juli 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

TjenestePris
Konsultasjon/e-konsultasjon dagtid (ikke-spesialist)160,-
Konsultasjon/e-konsultasjon dagtid (spesialist)212,-
Konsultasjon/e-konsultasjon kveld/helg (ikke-spesialist)280,-
Konsultasjon/e-konsultasjon kveld/helg (spesialist)332,-
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter per
påbegynte 15 minutter
10,-
Sykebesøk dagtid (ikke-spesialist)223,-
Sykebesøk dagtid (spesialist)271,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud58,-
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist
69,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment
59,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

AdministrativtPris
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59,-
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen122,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos hhv. allmennlege og spesialist
160,-/259,-
MateriellPris
Materiell ved gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m64,-
Materiell ved spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.97,-
Materiell ved kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. (kateter ikke inkludert)138,-
Materiell ved større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.189,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.v.Etter kostnad
- Blærekateter155,-
- Graviditetstest183,-
- Kortisonsprøyte141,-
AttesterPris
Offshoreattest - petroleum2332,-
Førerkortattest795,-
Fraværsattest skole275,-
Legeerklæring ved søknad om TT-kort345,-
Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede397,-
Legeerklæring politiskole, dykking, seilfy/mikrofly1325,-
Øvrige legeerklæringer honoreres etter medgått tid jf. salærsats
VaksineringPris
Konsultasjon med vurdering av reisen og hvilke vaksiner som er nødvendig, inkludert 1. dose av vaksiner (kan også utføres som e-konsultasjon)371,-
Tillegg for vurdering/vaksineresepter per ekstra reisende i familien185,-
Vaksinering ved senere doser 170,-
Vaksine: Difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt387,-