Førerkortattest

I følge helsedirektoratet.no skal helseattest fremlegges:

  • når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt,
  • ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3,
  • ved utvidelse av førerkortet til tyngre førerkortgruppe,
  • ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning,
  • ved fornyelse av førerkort etter fylte 80 år.

Helseattesten må ikke være eldre enn tre måneder ved fremleggelse etter bestemmelsene i første ledd.

Ettersom det nye førerkortets varighet gjelder fra datoen helseattest ble fylt ut, anbefales generelt å fornye helseattest så nært opp mot utløp av nåværende førerkort som mulig.

Helseattest for førerkort er ikke ansett som nødvendig helsehjelp og dekkes derfor ikke av folketrygden. For priser se her.