Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Ved tilstander som gir vansker med å gå, kan man søke kommunen om rett til å parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. Søknad sendes til kommunen. Mer informasjon om dette finnes på Karmøy kommunes nettsider.

Det er nødvendig med legeerklæring som vedlegg til din søknad. Erklæring kan skrives av fastlege. Dette er ikke ansett som nødvendig helsehjelp og dekkes derfor ikke av folketrygden med egenandeler – se prisliste.