TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort er et tilbud til varig funksjonshemmede over 10 år som ikke kan reise med buss, eller som ikke kan gjøre det uten store vanskeligheter.

Søknad om TT-kort sendes Rogaland fylkeskommune. Det er nødvendig med legeerklæring som vedlegg til søknaden. Slik legeerklæring krever personlig fremmøte hos legen. For raskest mulig søknadsprosess, anbefaler vi at du skriver ut og fyller ut første side i søknadsdokumentet før du kommer. Resten fylles ut av legen.

Mer informasjon finner du hos Rogaland fylkeskommune.

Dette er ikke ansett som nødvendig helsehjelp og dekkes derfor ikke av folketrygden med egenandeler – se prisliste.